22 april j.l. was er een mooie zangavond. Voor deze avond hadden de gasten een speciaal zanggroepje gevormd.