In actie door ondersteuning te bieden…


De informatie op deze pagina proberen we zo up to date mogelijk te houden. Aanvullingen, tips etc.? Neem contact met ons op!


Infographic Terugkeerondersteuning Vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren of verder reizen, kunnen daarbij hulp krijgen van IOM of DT&V. Voor gemeenten en betrokken organisaties (ook particuliere opvang) is er nu een infographic die inzichtelijk maakt wat de mogelijkheden zijn. Deze infographic is gemaakt in samenwerking met VNG en Vluchtelingenwerk Nederland.

Voor Oekraïners die terug willen naar Oekraïne is op basis van maatwerk terugkeerondersteuning mogelijk. Ook is er ondersteuning beschikbaar voor vluchtelingen die willen doorreizen naar een ander land, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting en advies, ondersteuning bij vervangende reisdocumenten dan wel vervoer.

Vluchtelingen met een andere nationaliteit

Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit kunnen ook hulp krijgen als zij willen terugkeren naar het land van herkomst of een ander land waar hun toegang is gewaarborgd. Naast de basisvertrekondersteuning worden zij zo nodig geholpen een goede start te maken in het land van herkomst. Hiervoor is zogenaamde herintegratieondersteuning beschikbaar.

Download de infographic terugkeer Oekraïners als pdf om de afbeelding goed te kunnen zien.


Kijk voor meer informatie op Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) of IOM Nederland
Bron: Dienst Terugkeer en Vertrek | Nieuwsbericht | 25-04-2022

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ben Heijstek | 06-14704888