De informatieavond voor nieuwe en bestaande gastgezinnen werd druk bezocht. Namens Gemeente Sliedrecht was burgemeester De Vries en beleidsadviseur Danel aanwezig. Hij sprak nogmaals zijn dank uit voor de enorme inzet van de gastgezinnen en de vele initiatieven.

Allerlei praktische zaken werden besproken. Ook voor de overheid zijn veel zaken nog niet uitgewerkt. In nauwe samenwerking zal de komende tijd alle inzet nodig zijn om alles in goede banen te leiden.

Aan de gastgezinnen werd met klem gevraagd om ook tijd te blijven nemen voor jezelf. We staan voor pittige uitdagingen en het moet ook vol te houden zijn.

Iedereen sterkte en Gods zegen toegewenst.