De informatie op deze en andere pagina’s proberen we zo up to date mogelijk te houden. Aanvullingen, tips etc.? Neem contact met ons op!


Algemeen | Samen praten zonder de taal te kennen

Voor de meest eenvoudige ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal zijn er heel bruikbare pictokaarten beschikbaar via TouchToTell

  • Praatplaat & basisbehoeften (kinderen) | Link
  • Medisch, kleding, activiteiten & algemeen | Link
  • Algemene kaart (meerdere talen!) | Link

Primair- en Voortgezet Onderwijs

Alle kinderen hebben in Nederland recht op onderwijs. Scholen moeten passend onderwijs bieden.

De kinderen kunnen naar school zodra ze daar emotioneel aan toe zijn. Kinderen uit de basisschoolleeftijd kunnen naar de Joh. Calvijnschool in Sliedrecht. Voor het Voortgezet Onderwijs heeft de Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem volledige medewerking aangeboden.

Na inschatting van het niveau worden de leerlingen verdeeld over de bestaande klassen. Diverse kinderen hebben al een bezoek gebracht aan de scholen en gaan starten met onderwijs. De scholen ruimen tijd in om zo snel mogelijk de Nederlandse taal aan te leren. Er zal ook extra aandacht zijn voor het welbevinden van de leerlingen.

Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met Ben Heijstek | 06-14704888

Nederlandse taalles

De Oekraïense volwassenen volgen (met name onder schooltijd) onder begeleiding Nederlande taallessen volgens methoden die ook gebruikt worden bij inburgeringsprogramma ‘s.

Gemeente Sliedrecht

Het is ook goed om te weten dat Gemeenste Sliedrecht met de gezamenlijke scholen en kinderopvangorganisaties in Sliedrecht in gesprek is over de opvang en onderwijs. Zodra daarin houdelijk meer over bekend is werken we deze informatie bij.


< Info over opvang