De informatie op deze en andere pagina’s proberen we zo up to date mogelijk te houden. Aanvullingen, tips etc.? Neem contact met ons op!


Landelijke aanpak huisartsenzorg voor vluchtelingen uit Oekraïne

Het kabinet heeft een landelijke crisisorganisatie ingericht vanwege de verwachte grootschalige opvang. Deze organisatie bereidt onder andere een centrale aanpak voor om de medische zorg voor de vluchtelingen te regelen. Deze landelijke aanpak geldt ook voor de huisartsenzorg. De Landelijke Huisartsen Vereniging is hier met een aantal partijen bij betrokken. We houden u hiervan op de hoogte.

Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen

Voor vluchtelingen uit Oekraïne die onverzekerd zijn en bijvoorbeeld in een gastgezin verblijven heeft het ministerie van VWS laten weten dat voor hen onderstaande regeling van toepassing is:

Onverzekerde Oekraïense vluchtelingen die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben, kunnen terecht bij artsen en ziekenhuizen. Zij vallen onder de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Bron: LVH

Informatieve links


< Info over opvang