De informatie op deze en andere pagina’s proberen we zo up to date mogelijk te houden. Aanvullingen, tips etc.? Neem contact met ons op!


Vergoeding voor opvang

Vanuit de overheid zijn/komen er regelingen en worden financiële middelen ter beschikking gesteld met berekking tot de opvang van vluchtelingen. De werkgroep is de juiste gegevens in overleg ook met Gemeente Sliedrecht aan het inventariseren. Momenteel werken zij aan mogelijkheden voor het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen en aan een regeling voor kosten die gastgezinnen maken.

Schroom niet om bij twijfel over opvang i.v.m. kosten contact op te nemen voor meer informatie!

Heeft het aanbieden van opvang consequenties voor toeslagen?

Het aanbieden van particuliere opvang aan Oekraïners kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen. Voor de korte termijn hoeft u zich geen zorgen te maken. Oekraïense vluchtelingen hebben nog geen verblijfsstatus in Nederland en zijn niet geregistreerd in de BRP (Basisregistratie Personen). Zodra er meer duidelijkheid is over de verblijfsstatus van de vluchtelingen, wordt ook bekend wat de gevolgen op uw toeslagen, gemeentelijke belastingen of uitkering kunnen zijn.

Bron: VluchtelingenWerk Nederland

Hoe zit het met de verzekering en vluchtelingen in huis?

Doorgaans geldt dat opgevangen vluchtelingen automatisch onder de aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering van het gastgezin vallen. Dit is vaak voor een bepaalde periode. Wanneer u vluchtelingen in huis neemt, is het wel belangrijk uw verzekeraar hiervan op de hoogte te stellen. Zij kunnen dan ook aanvullende informatie geven over de exacte dekking van je verzekering in deze specifieke situatie.

Bron: Wegwijs


< Info over opvang