De informatie op deze en andere pagina’s proberen we zo up to date mogelijk te houden. Aanvullingen, tips etc.? Neem contact met ons op!


Focus

De vluchtelingen komen uit oorlogsgebied. Belangrijk is dat ze eerst even op adem kunnen komen. Ze hebben vaak ontzettend veel meegemaakt. Sliedrecht voor Oekraïne wordt overstelpt door allerlei enthousiaste ideeën vanuit allerlei richtingen voor het organiseren van activiteiten. De focus ligt echter nu op het voorzien in goed onderwijs en het aanleren van de Nederlandse taal.

Daarnaast zullen er de komende tijd zeker allerlei activiteiten voor de gasten ontwikkeld gaan worden. De ene keer alleen voor de groep (en de gastgezinnen), maar ook zeker voor een groter publiek. Wilt u hieraan uw steentje bijdragen? Meld je dan aan als vrijwilliger.

Mogen de gasten werken?

Na het verkrijgen van een BSN hebben gasten toegang tot de arbeidsmarkt. Let op! Dit betekent niet dat er vanzelfsprekend werk voorhanden is. En werkgevers moeten soms ook weer aan allerlei eisen voldoen. De overheid wil beide partijen hierin wel zoveel mogelijk ruimte bieden.

Voor het vinden van zowel betaald- als onbetaald werk (vrijwilligerswerk) kan men zich bij uitzendbureaus inschrijven of solliciteren openstaande vacatures in kranten, websites etc.
Bij sollicitaties kunnen beschikbaarheid en evt. andere voorwaarden of vragen worden aangeven.

Nogmaals! Zorg dat de Nederlandse taal wordt aangeleerd! Voor het vinden van een baan is het over het algemeen van belang dat men de Nederlandse taal spreekt. Het is geen probleem als men eerst prioriteit geeft aan het aanleren van de Nederlandse taal!


< Info over opvang